Thursday, November 15, 2007

ווי אזוי מ'קען זיין א כשר'ן ערליכען חסיד


ווען יא? ווען נישט? . איז א בחינה צו זען אויב דו ביסט אן אמתע חסיד.
יעדע קשיא האט 4 תירוצים, אין נאר איינע פין די 4 ענפערס זענען די ריכטיגע. עס איז שטארק כדי
אז מען זאל גיט חזרן די ענפערס ממילא וועט מען וויסען ווי אזוי מ'קען זיין א כשר'ן ערליכען חסיד

גייט מיט דינע זאקען
אִין א רעסטאראנט
טראגט מיט די עירוב
גייט מיט קורצע קלייד

ווען מעג מען קיקען אויף א פרוי?

טראגט מיט די עירוב
איר מאן
קייט גאם
רעד אויף א סעל פאן

ווען מעג מען שרייען אויף א פרוי?

רעד אויף ארוני
רעד אויף זלוני
רעד אויף ארוני, וזלוני
ווייל איך האב אים נישט ליבּ

ווען מעג מען שלאגען?

כאפן ווידא פין א רביס טיש
כאפן ווידא ווי מע' שלאגט זיך
ריפען פּאלייצאי ארויס צו ווארפען איינעם פין שיל
ריפען פּאלייצאי ווען די האסט פארלארען דיין טלית

ווען מעג מען מחלל שבת זיין?

רעד ביים דאווענען
האט שיינע גלעזער
האלט נישט ווי דיין רבּי
ווייל ער איז משיגע

ווען מעג מען ארויס ווארפען פין שיל?

די טאטע טאטשט די בָּארד
דאס קינד גייט מיט א געלע העמעד
די מאמע גייט מיט אייגענע האר
האט נישט קיין געלט

ווען מעג מען ארויס ווארפען קינדער פין חדר?

אויף איר פיס
אין בית הכּסה
אינטער די ערם
אין א פּלעסטיג בּעג

וואו מעג א פרוי האבן הָאר?

זי איז מיס
זי איז אלט
די בּיסט הייס
א שיינע רעבּיצען

ווען מעג מען רעדן צו א פרוי?

אינדערוואכן
אָן א עירוב
קיינער זעיט נישט
ברשת היחד

ווען מעג מען טראגן שבת?

אין מקוה
דו שטינקסט
איין מאל א יאר
קיינמאל

ווען מעג מען זיך זייפען?

האסט געלט
ווען מע' שערט זיך די קאפ
ווען עס בּאדערט דיך
אינטער די 12 יאר

ווען מעג מען שניידען די בָּארד?

גייט מיט א לאנגע שייטעל
א קורצע שייטעל אבער עכטע הָאר
גייט מיט א לאנגע קלייד
א רויטע טארבאן

ווען איז מען א שיקסע?

רעד מיט א ליספ
לאנגע פיות
רעד פין רבי זצ"ל
לאנגע וואנצעס

ווען איז מען א ערליכע איד?

האט נישט שלום בּית
א ליידיג גייער
האט ליבּ יונגע בחורים
ווען אליה הנביה קימט אים אין חלום

ווען ווערט איינער א וועד?

הייסט טייטלבוים
ארבּעט נישט
ווייסע זאקען
עסט פיש מיט די הענט

ווען איז מען א רבּי?

גייט מיט א שטעקן
האט א סאך געלט
ווען זיין טאטע שטארבט
בּאקימט א גראבּע בּויך

ווען איז דיין רבּי א צדיק?

אייבּיג
רעד אויף דיין רבּי
בּית דין איז אויף וויקעשאן
בּיסט א אמתדיגע חסיד

ווען מעג מען מַסר'ן?

גייסט מיט שווארצע זאקען
האסט נישט קיין געדילט
קיינער זעט נישט
וויקעשאן

ווען מעג מען דאווענען ביחודית?

אין שיל
ווען דער גוי זעט
בּיי א ברית
אינטער ד 4 יאר

ווען גייט מען מיט דיפּרי-דא פיאות?

טויבּ אויף אן אויר
סטם א משיגנער
האט נישט קיין געלט
גייט מיט א גרויסע היט

ווען מעג מען דרייווען א בּייק?

אינדערוואכן
אינדערפרי
אין די בּאקס
ווען משיח וועט קימען

ווען איז א היט שיין?

די האסט אים בּאגאנבעט
זיין ווייבּ איז שיין
הינקט אויף א פיס
עסט כרמסליך

ווען מעג מען איינעם בַּארעדן?

האט א מכּה אויפן פּנים
דרייווט אן אלטע קאר
גייט מיט א ווייסע קאפּל
רעד מיט א קוויטשיגע קול

ווען מעג מען לאכן פין איינעם?

האט טינטעט ווינדאס
לאכט הויך
שיינע שיך
זאגט נישט קיין יוצר

ווען איז מען א בּם?

קיינער זעט נישט
זי איז שיין
בּשר ודגים וכל מאטמים
א רעבּישע אייניקעל

ווען מעג מען טון יענעמס ווייב?

ער האט געלט
ביי א חותנה
כא כסלו
ער קען איין ווארט אידיש

ווען מעג מען רעדען צי א מאדערענער?

מיט א רעקעל
מיט א היט
וואלענע ציצות
א בּעדינג גַאטשע

אין די זומער דארף מען גיין?

האסט נישט
דארפסט עס
פין א גוי
ווען די בּיסט א רבּי

ווען מעג מען גנב'נען?

זי איז שטום
א שיקסע
אין ספירה
זינגט זמירות

ווען מעג מען הערן א פרוי זינגען?

אין קאר
ווען עס איז אויפן טיש
דיין גראסרי איז שילדיג פאר מים חיים
ווען די ביסט דארשטיג

ווען מעג מען טרינקען קאקא קאלא?

טראגט מיט די עירוב
א פרוי וואס דרייווט
עסט זיפ פאר די פיש
גאל-פז

ווען איז א מצוה צו הארגענען?

עס האט לאנגע פיאות
עס האט נישט קיין פנים
האט גארנישט מיט די אינטערנעט
עס האט א שטריימאל

ווען מעג מען אויפהענגען א פּיקטשער פין א אינגעל?

אויף א גוי
עס פאלט אריין אין טוילעט
א קליינע
אן א רים

ווען איז א קאפּל פאני?

ציונים
טראגען מיטן עירוב
דער בלאט דער איד
אל-קאידא

ווער איז היינט צו טאג ערגער?

אין דערהיים
אין שיל
ביי א גוי
ערב פסח

ווען מעג א מיידעל ארבעטן?

ווען עס שפילט
ווען די געלט גייט פאר א רבי
ווען עס איז נישט פאני
ווען עס איז דא א גלח

ווען מעג מען גיין צו א פּלעי?

אינטער די דאכענע
ווען עס איז נישט דא א סיין
די האסט ד'ס'ל
אין חד גדיה

ווען איז אינטערנעט כּשר?

האט א לאנגע בארד
הייסט קליינע קינדער נאך שרייען פרויען
פארשטייט ווי אזוי א פרוי דארף גיין אנגעטאן
א באל יראה ובאל ימצא- ער דרייד זיך ליידיק אי
ן
ווערט מושיגע

ווער פארשטייט צו חינוך?

האט א שוואכן קאפּ
דער ראש הישובה שטינקט
די נאז רינט אים
ענדיגט די פסח סדר פאר 1 באנאכט

ווען דארף מען ארויס ווארפען א בּחור פין ישבה?

שווארצע גלעזער
האלט נישט פין די מדינה
לאכט פין די לובאוויטשער
עסט אייזקרים בּצינה

ווען איז מען א מאמין?

די באבע האט ליב די באבעס מימע
די בחור האט א שיינע נאמען. חיים, נטע, וכד'
דאס מיידעל איז גראב און מיס אבער פארשטייט צום אכילה
דאס מיידעל אין בחור איז אינטער די 17 יאר

וואס הייסט א שיינע שידוך?

פאר 1950
אינטער די 4 יאר
אין אויסלאנד
יעקב אבינו

ווען מעג מען רעדן צו א מיידעל?

מאכט געלט פין זיי
די ארטיסטישע פרוי האט קליינע האר
די זאלונים אסרן עס. ממילה איז עס מתור פאר די ארונים
זיי וואונען אין מעקסיקא

ווען זענען די ארטיסטען מתור?

ווער עס שרייט העכער
כל הקדום זכי
די סאניטעשאן
ווער עס שלאגט שטערקער

ווער איז בעל הבית אויף וויליאמסבורג?

בּאגנבעט די שטאט
גייט אין א קורצע רעקל
דרייווט א שיינע קאר
גייט מיט עכטע שפיצע
ן

ווער איז אן ארויפ געקיקטר חסידישע העלד?

גייט מיט א שפיצעל
דינט נישט עבודה זרה
רעד לשון הרא
לויפט צו טישען

וואס הייסט א אידישר טאכטער?

עד עלות השחר
ששה בכרם אחד
צוויי אין א יאר
מער ווי די שוועסטער

וויפיל קינדער דארף מען האבן?

אפאר קשאית זענען נאך געבליבען שווער
צו מעג א פרוי גיין אין גלעזער?
צו מעג א פרוי בכלל האבן אויגן?
צו מעג א פרוי בכלל גיין אין גאס?
צו מעג א פרוי הערן מוזיק?
צו מעג א פרוי אפילו קיקען אויף א טעיפ?
צו מעג א פרוי רעדן אויף א סעל-פאן?
צו מעג א פרוי בכלל רעדן?
צו מעג א פרוי זיצען אין א קאר?
צו מעג א פרוי שמעקן פיין?
צו מעג א פרוי בכלל זיך באדן?
צו מעג א פרוי גיין אין א סטאר?

צו מעג א פרוי בכלל לעבן?

אבער נישט געזארגט מיר האבן פארשריבען א בריוו צום ראש הטאליבאן וראש אל-קאידא אין מיר ערליכע אידן האפן בקורב צו באקימען אן ענפער אין א פסק.

וועד משמערת הטאליבאן ואל-קאידא

דוויליאמסבורג


0 Comments:

Post a Comment

<< Home